Amdanom

Post Pic

 

richard
iola
elain
meilir
amdanom
Richard
Iola
Elain
Meilir
Mabon
glesni
iolo

Hanes

Mae fferm Pant Du ym Mhenygroes wedi ei lleoli ar lethrau godidog dyffryn rhewlifol Dyffryn Nantlle, wrth droed yr Wyddfa. Nol yn 2003 prynodd Richard a Iola Huws fferm Pant Du, nepell o’u cartref ym Mhenygroes. Yn 2007 bu iddynt sefydlu gwinllan a pherllan ar y tir, ac yn 2010 cafwyd y botelaid gyntaf o win Pant Du. Symudodd y teulu yno i fyw a bellach mae Pant Du yn fusnes llewyrchus, yn gwerthu Gwin, Seidr a Sudd Afal, ac erbyn heddiw Dŵr Ffynnon hefyd.

Glesni
Iolo

 

amdanom amdanom amdanom