Caffi/ Siop

Post Pic

 

Oriau Agor Caffi | Siop

1af Ebrill – 31ain Hydref

10.30 – 16.30

Rhagfyr – Sadwrn a Sul yn unig.

Partion preifat;

Sesiynau blasu gwin;

Taith Ymweliad ar gael drwy’r flwyddyn.


bwydlen

Cliciwch i ehangu

Mae gwaith celf Josie Russell ar werth yng nghaffi a siop Pant Du.

www.josierussell.com

bwydlen

Cliciwch i ehangu

 

caffi caffi caffi