Ty Bwyta

Post Pic

Oriau Agor Tŷ Bwyta

10.30 – 16.30

Ar agor drwy'r flwyddyn (heblaw am Rhagfyr 23 - Ionawr 7fed)

Linc i'r Fwydlen

 

 

Linc i'r Bwydleni Bwffe

Eisiau cynnal dathliad neu ddigwyddiad arbennig yn Pant Du? 

Gallwn deilwra pecyn arbennig ar gyfer eich

Achlysur / Digwyddiad / Cyfarfod / Grwpiau Mawr.

Gyda'r nosau a phenwythnosau yn ogystal.

Rydym yn cynnig nifer o opsiynau bwyd bwffe, gweler y bwydleni bwffe drwy glicio ar y llun uchod.

Te Prynhawn

Beth am gael Te Prynhawn yn Pant Du?

Neu beth am gynnig tocyn te prynhawn Pant Du i fam, nain neu ffrind arbennig?

Mae'r tocynnau ar werth yn Nhŷ Bwyta Pant Du, ac ar y wefan - SIOP

   

Bwydlen Cinio Sul

Linc i'r Fwydlen

Lisa Eurgain Taylor

Mae gwaith yr artist Lisa Eurgain Taylor i'w weld ar waliau Tŷ Bwyta Pant Du.

Dyma un o ddau lun arbennig wedi ei gomisiynu i Pant Du.

Yr Wyddfa o Lyn Nantlle.

Lisa Eurgain Taylor

Mae prints o waith Lisa ar gael yn Pant Du.

Mae mwy o wybodaeth am waith Lisa ar ei gwefan - 

www.LisaEurgainTaylor.com

 

 

 

Cownter Pant Du

Ty Bwyta    ty bwyta cafe