Dŵr

dwr

 

dwr  

Dŵr Ffynnon o Gymru | Pant Du

“Dŵr ffynnon o ddyffryn rhewlifol Dyffryn Nantlle, wrth droed yr Wyddfa. Mae'r dŵr yn gytbwys mewn mineralau, ac yn unigryw oherwydd ei daith drwy'r creigiau Cyn-Gambriaidd a ffurfiwyd dros 500 miliwn o flynyddoedd yn ôl.”

Yn ôl yn 2008 cafodd y dyfrdwll cyntaf ei dyllu yn Pant Du at ddefnydd personol. Ar ôl sylweddoli pa mor uchel oedd ansawdd y dŵr o’r dyfrdwll hwn, roedd hi’n gam naturiol i’r busnes ystyried tyllu twll arall er mwyn potelu a gwerthu’r dŵr.

Yn wir dyma’n union ddigwyddodd. Ar Ionawr 13, 2013 cychwynnodd cwmni W.B & A.D. Morgan o Bowys ar y gwaith o dyllu ail dwll ar dir Pant Du er mwyn darganfod dŵr. Roedd yn broses llafurus iawn, ac ar adegau roedd y rhagolygon yn edrych yn hynod anobeithiol.

Roedd darganfod y dŵr yn broses gymhleth, a hynny yn bennaf oherwydd trwch annisgwyl yr haen pridd a natur fregus y graig oddi tano. Ni chyrhaeddwyd craig tan ddyfnder o 26 metr ac roedd angen parhau i dyllu trwy’r graig i ddarganfod y dŵr. Tri diwrnod ar ddeg yn ddiweddarach, ac ar ôl tyllu 80 metr, o’r diwedd darganfuwyd dŵr!

Mae adroddiad o 1926, “The Sratigraphy and Structure of the Cambrian Slate-Belt of Nantlle (Caernarvonshire)” gan Thomas Owen Morris a William George Feamsides, sy’n canolbwyntio ar ddyddio’r creigiau folcanig sydd o dan ddyffryn rhewlifol Dyffryn Nantlle. Ynddi nodir fod tir a fferm Pant Du yn gorwedd ar greigiau folcanig cyn-gambriaidd dros 500 miliwn o flynyddoedd oed.

Bu i ansawdd a phurdeb naturiol y dŵr ragori ar holl ddisgwyliadau cwmni Pant Du. Mae’r dŵr yn cael ei hidlo yn naturiol wrth iddo deithio drwy’r creigiau cyn-gambriaidd; oherwydd hynny mae’r dŵr yn eithriadol o bur a naturiol ac yn gytbwys mewn mwynau a mineralau iach.

Mae ‘Dŵr Ffynnon o Gymru’ Pant Du ar gael mewn poteli gwydr 750ml sydd wedi eu cynllunio yn unigryw, mewn Llonydd a Pefriog.

Mae potel ddŵr Pant Du (PD) yn fwy na photel dŵr arferol; mae pob elfen o’r botel wedi ei dylunio a’i chreu yn gywrain.

Roedd yn bwysig treulio amser yn dylunio’r botel ddelfrydol a fyddai yn addas ar gyfer brand Pant Du.

Fe benderfynwyd y byddai potel wydr ar ffurf siâp potel win yn addas ar gyfer y dŵr. Gan fod dŵr ffynnon PD yn tarddu o dir gwinllan Pant Du, byddai dewis potel siâp potel win yn cyd-fynd gyda chynhyrchion eraill gwinllan Pant Du.

Bu ini yma yn Pant Du gyd-weithio gyda Justin Davies o Gringo Design i ddylunio y botel ddelfrydol.

Roedd dylunio a phendefynu ar ddyluniad terfynol i’w roi ar y botel, heb sôn am ddewis lliwiau, yn broses faith a gymerodd bron i flwyddyn.

Y llun sy’n dod yn amlwg trwy’r dŵr yw’r Wyddfa, mynydd uchaf Cymru (1085m). Gwelir yr olygfa eiconig hon yn glir o Pant Du. Mae’r llinell glir ar draws yn cynrychioli Llyn Nantlle, ac ar ddiwrnod llonydd gellir gweld adlewyrchiad y mynyddoedd yn eglur ar wyneb y dŵr

Mae’r poteli yn cael eu peintio gydag inc serameg sef math o ‘ffrit’ lliw neu wydr man. Mae’r inc serameg yn cael ei brintio yn uniongyrchol ar y botel wydr.

Y broses nesaf yw trosglwyddo’r poteli i bopty (kiln) arbennig. Dros gyfnod o 2 awr a hanner bydd y poteli yn teithio drwy’r popty ar gyflymder o 25mm y munud, yn raddol godi o dymheredd ystafell i 620°C. Ar dymheredd o 620°C mae arwyneb y botel wydr yn dechrau toddi, dyma sy’n bondio’r inc serameg gyda gwydr botel. Mewn gwirionedd, bondio’r gwydr lliw gyda gwydr clir y botel.

Bydd y poteli yn aros ar dymheredd o 620°C am 20 munud, yna yn raddol yn cael eu dychwelyd i dymheredd ystafell.

Mae’r broses hefyd yn ail gryfhau’r botel wydr.

GWERTHOEDD NODWEDDIADOL
Calcium 26 mg/l
Magnesium 3.7 mg/l
Potassium 0.78 mg/l
Sodium 11 mg/l
Chloride 14.5 mg/l
Sulphate 6.3 mg/l
Nitrate 9.3 mg/l
Silica 6.6 mg/l
Total dissolved solids at @180°C 116 mg/l
pH (at source) 7.35
   

Mae’r dŵr yn cael ei hidlo yn naturiol wrth iddo deithio drwy’r creigiau Gyn-Gambriaidd sydd dros 500 miliwn o flynyddoedd oed; oherwydd hynny mae’r dŵr yn eithriadol o bur a naturiol.

Mae’r dŵr yn gytbwys mewn mineralau; Isel mewn sodiwm; a gyda pH perffaith o 7.35 - y lefel delfrydol ar gyfer y corff.

ROSEMARY & MULTISEED COBS (with Pant Du Spring Water)

Recipe by Hefin Roberts, The Loft, Ye Olde Bulls Head Inn

Ingredients
1kg strong flour
1 pint of Pant Du Spring Water
2oz of caster sugar
2oz fine sea salt
15g of fresh yeast
100g of mixed toasted seeds
35 g of freshly picked rosemary

Method

First you need to feed the caster sugar to the fresh yeast. Sprinkle all it over, in a few moments the sugar will dissolve and the yeast will become more liquid. This is the yeast eating the sugar and feeding.

Add one pint of the Pant Du spring water to the sugar-yeast mix. There will be plenty of water left in the bottle to enjoy after your hard work of kneading the dough later!

Mix the salt with the flour in a large bowl. If you do not have an electric mixer, no problem you’re just going to get your hands a bit dirty!

Make a small hole in the flour so that the water can pool in the middle. Start moving the dough in a circular motion and adding more water if it’s too stiff. This will take a bit of time and you really need to work the flour to get the gluten working. Your end result should be a tacky dough ball.

Leave to prove. This may take up to 1 hour or more depending on room temperature. Perfect time to enjoy the rest of the beautiful Pant Du water left from the recipe.

Once doubled in size it has proved enough.

Shape the dough into two large balls or cobs as they will become. Once a ball shape, press down and scatter your seeds and rosemary all over. Cover the dough in seeds and rosemary. Leave to prove for ten minutes, or until an oven has warmed up to 200oc.

Once oven is hot enough, pop the bread in and leave to cook for 20 minutes or so. To test pick up with a towel and knock the underneath, it should sound hollow.

I use Pant Du Spring Water in recipes where I need the flavor to be honest and pure. The difference and impact on flavor it makes is huge. All recipes should begin with the best ingredients; Pant Du Spring Water is one of these ingredients!

- Hefin Roberts, The Loft, Ye Olde Bulls Head Inn

 

Thank you so much Hefin for this lovely recipe. Can't wait to start baking!

 


dwr dwr dwr