Egni Solar

seidr


egni solar

Nod Pant Du yw bod yn gwbl hunan gynaliadwy. Rydym yn falch o fod y winllan a’r berllan gyntaf yng Nghymru i redeg oddi ar egni solar.

Mae dwy ffynnon yn darparu'r holl ddŵr sydd ei angen ar gyfer dyfrio, yfed ac o fewn yr adeilad prosesu seidr. Mae 44 o baneli solar wedi eu gosod ar y do'r caffi a’r adeilad prosesu, yn wynebu am y de, yn trosi ynni o'r haul i gynhyrchu’r holl drydan sydd ei angen i redeg yr adeiladau, a’r offer tu mewn, yn ogystal â darparu trydan dros ben i'r grid cenedlaethol.

Mae'r paneli solar yn cynhyrchu hyd at 12 cilowat o bŵer, gyda'r mwyafrif o'r trydan yn cael ei gynhyrchu yn ystod misoedd yr haf.

Yn ogystal â'r offer o fewn yr adeiladau, mae’r trydan a gynhyrchir hefyd yn darparu pŵer ar gyfer car trydan Tesla, a ddefnyddir ar gyfer dosbarthu cynnyrch Pant Du, a hefyd i bwerau peiriannau batri Bosch a ddefnyddir ar gyfer torri gwair a thocio gwrychoedd.

Erthygl gan y Daily Post am Pant Du - http://www.dailypost.co.uk/news/local-news/wales-first-solar-powered-vineyard-11740201

I gael rhagor o wybodaeth am Carbon Zero Renewables ewch i www.carbonzerorenewables.co.uk

sudd afal sudd afal sudd afal