icon
icon
icon
icon

Gwinllan | Perllan Pant Du


Mae Gwinllan a Pherllan Pant Du wedi ei leoli ar lethrau godidog Dyffryn Nantlle, yng Ngogledd Cymru.

Mae’r winllan a’r berllan wedi eu plannu ar lethrau deheuol y dyffryn rhewlifol, wrth droed yr Wyddfa ers 2006.

Busnes teuluol yw Pant Du, gyda Tŷ Bwyta ar y safle. Gyda golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri i'w gweld i'r gogledd-ddwyrain, a golygfeydd panoramig o'r môr i'r Gorllewin, mae Pant Du yn leoliad delfrydol i fwynhau harddwch naturiol a thrawiadol Eryri.

Ers cynhyrchu'r botel gyntaf o win yn 2010, mae'r cwmni wedi sefydlu enw da iddynt eu hunain yn cynhyrchu gwinoeddseidr a sudd afal o ansawdd uchel.

Menter ddiweddaraf y cwmni yw dŵr potel, llonydd a phefriog, ar ôl darganfod dŵr ffynnon o dan y tir yn Pant Du ym mis Ionawr 2013.

Mae ymweld â Gwinllan a Pherllan Pant Du yn brofiad gwych i'r teulu oll, ar gyfer ymwelwyr lleol a thwristiaid. Beth am drefnu ymweliad grŵp â Pant Du, a mynd ar daith dywys addysgol o amgylch y winllan a’r berllan, neu drefnu noson hwyliog o flasu gwinoedd o winllanoedd o amgylch y byd.

Dewch i ymweld â ni a gweld y gwinwydd a’r berllan dros eich hunain yn un o ardaloedd harddaf Gogledd Cymru. Cewch ymlacio a chael gwydraid o seidr Pant Du neu wydraid o win yn nhawelwch y winllan wrth edmygu'r golygfeydd o'ch cwmpas.

 


Blogger

 

Cysylltu

Pant Du
Ffordd Y Sir, Penygroes, Caernarfon,
Gwynedd, LL54 6HE
T: (01286) 881819
E: post@pantdu.co.ukI weld Pant Du mewn map mwy

Oriau Agor Caffi | Siop


Ionawr 7fed – Rhagfyr 24ain
10.30 – 16.30

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Galeri Lluniau
Pant Du | PD

LluniauLluniauLluniauLluniauLluniauLluniau

Cerdd - Pant Du

Y mae hi’n wir yn rhyfeddol
Fod, mewn dyffryn diwydiannol,
Wyrthiau o hyd yn digwydd:
Mae’r ddaear hen, trwy ddiwydrwydd,
Yn troi pelydrau aur yr haul
Ac eglurder y glaw araul
Yn llethrau gwyrddion o winwydd,
A grawnsypiau o lawenydd.

Gwyn Thomas

Twitter

 

Facebook

Instagram

@pantdu