Stocwyr

Post Pic

Allwedd:

Siopau Gwerthu

 

Bwytai / Caffi / Tafarndai etc

 

 

Gweler isod am fanylion cysylltu llawn

 

Siopau Gwerthu

Gwin Llŷn Wines
Y Maes
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5HA

Ffôn: (01758) 701 004
Ebost: dean@gwinllynwines.co.uk
Gwefan: www.gwinllynwines.co.uk

Y Deli Newydd
52 High Street
Criccieth
Gwynedd
LL52 0EY

Ffôn: (01766) 524 888
Gwefan: www.delinewydd.co.uk

Tweedmill
Llannerch Park
St. Asaph
Denbighshire 
LL17 0UY

Ffôn: (01745) 730072 
Ebost: enquiries@tweedmill.co.uk
Gwefan: www.tweedmill.co.uk

Vinomondo
19 High Street
Conwy 
LL32 8DE

Ffôn: (01492) 573050
Gwefan: www.vinomondo.co.uk

Y Pantri Cymraeg
6 Castle Square
Caernarfon
Gwynedd
LL55 2NF

Ffôn: (01286) 673884

Dolydd Garage
Dolydd
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7EF

Ffôn: (01286) 830562

Iechyd Da!
19 Hole in the Wall Street
Caernarfon
Gwynedd

Ffôn: (01286) 675373
Gwefan: iechyddacaernarfon
Ebost: iechydda.co@gmail.com

Dylanwad Da
Dolgellau, 
Gwynedd, 
LL40 1BS

Ffôn: (01341) 422870
Ebost: dylan@dylanwad.co.uk
Gwefan: www.dylanwad.co.uk

The Cook Shop
Little lane
Beaumaris
LL58 8DL

Ffôn: (01248) 811273
Ebost: cookshopbeaumaris@gmail.com
Gwefan: www.cookshopbeaumaris.co.uk

Emrys House
Beddgelert
Gwynedd
LL55 4YB

Ffôn: (01766) 890 240
Ebost: emryshouse.beddgelert@gmail.com

Canna Deli
2 Pontcanna Mews,
King's Road,
Pontcanna
Cardiff, 
CF11 9DF

Ffôn: 07767 726902

Bragdy Mws Piws / Purple Moose Brewery
129 Stryd Fawr,
Porthmadog,
Gwynedd

Ffôn: 01766 512 777
Gwefan: www.purplemoose.co.uk

Amgueddfa Lechi Cymru
Llanberis
Gwynedd
LL55 4TY

Ffôn: (029) 2057 3700

Gwefan: www.amgueddfacymru.ac.uk/llechi

Bodnant Welsh Food Centre
Furnace Farm
Tal-y-cafn
Conwy
LL28 5RP

Ffôn: 01492 651931
Ebost: retail@bodnant-welshfood.co.uk
Gwefan: www.bodnant-welshfood.co.uk

Stori Beers and Wine Cyf
101 High Street,
Bala,
Gwynedd
LL23 7AE

Ffôn: 01678 520501
Ebost:info@storibeers.wales
Gwefan: www.storibeers.wales

Siop Pwllglas
Pwllglas
Ruthin, 
Denbighshire 
LL15 2PB
Ffôn : 01824 703730
Gwefan : www.sioppwllglas.co.uk

Castell Howell Cash & Carry
Myrtle Hill,
Pensarn,
Camarthen
SA31 2NG

Ffôn: 01267 222022
Gwefan: www.castellhowellfoods.co.uk

 

 


Bwytai / Caffi / Tafarndai etc

 

Neuadd Ogwen
Stryd Fawr, 
Bethesda, 
Bangor, 
Gwynedd 
LL57 3AN

Ffôn: 01248 208485
Ebost: post@neuaddogwen.com
Gwefan: www.neuaddogwen.com

Hebog Bwytu a Llety
Caernarfon Road
Beddgelert
Caernarfon
Gwynedd
LL55 4UY

Ffôn: (01766) 890400
Gwefan: www.hebog-eatandsleep.co.uk

Plas Dinas Country House 
Bontnewydd
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7YF

Ffôn: (01286) 830214
Gwefan: www.plasdinas.co.uk
Ebost: info@plasdinas.co.uk

Black Boy Inn
Northgate Street
Caernarfon
LL55 1RW

Ffôn: (01286) 673604
Ebost: reception@black-boy-inn.com
Gwefan: www.black-boy-inn.com

Tafarn Y Plu
Llanymstumdwy
Criccieth
LL520SH

Ffôn: (01766) 523276
Gwefan: www.tafarnyplu.com
Ebost: ian@tafarnyplu.com

Y Fic Llithfaen
Llithfaen
Pwllheli 
Gwynedd
LL53 6PA

Ffôn: (01758) 750473
Gwefan: www.tafarnyfic.com

Cwellyn Arms
Rhyd-Ddu, 
Caernarfon, 
Gwynedd 
LL54 6TL

Ffôn: 01766 890321
Ebost: snowdoninn@aol.com
Gwefan: www.snowdoninn.co.uk

Eat at the Green
Kinmel Park Golf
Abergele Road
Bodelwyddan
LL18 5SR

The George Pub - Y Sior
35-37 Carneddi Road, 
Bethesda, 
Bangor 
LL57 3SE

Ffôn: 01248 342570

Morfa Lodge Holiday Park
Dinas Dinlle
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5TP

Ffôn: (01286) 830205
Gwefan: www.morfalodge.co.uk
Ebost: info@morfalodge.co.uk

Corse Lawn House Hotel
Corse Lawn,
Gloucestershire
GL19 4LZ

Ffôn: 01452 780771
Gwefan: www.corselawn.com

The Imperial Hotel Llandudno
The Promenade
Llandudno
Conwy
LL30 1AP

Ffôn: (01492) 877466
Gwefan: www.theimperial.co.uk
Ebost: reception@theimperial.co.uk

Twnti Seafood
Rhyd-y-clafdy
Pwllheli
Gwynedd 
LL53 7YH

Ffôn: (01758) 740929
Gwefan: www.twntiseafood.co.uk

Ty Mawr Tea Rooms
Groeslon Ty Mawr, 
Llanddeiniolen, 
Gwynedd, 
LL55 3AW

Ffôn: (01248) 352791
Gwefan: www.tymawr-bandb.co.uk

Glasfryn Parc
Y Ffôr
Pwllheli
Gwynedd
LL53 6PG

Ffôn: (01766) 810000
Gwefan: www.glasfryn.co.uk

The Loft
Ye Olde Bulls Head Inn
Castle Street
Beaumaris
Anglesey
LL58 8AP

Ffôn: 01248 810329 
Ebost: info@bullsheadinn.co.uk
Gwefan: www.bullsheadinn.co.uk

Zinc Cafe Bar & Grill
Lon Pen Cei, 
Abersoch, 
Pwllheli 
LL53 7AW

Ffôn : 01758 713433

Venu
Station Square, 
Pwllheli 
LL53 5HG

Ffôn: 01758 701571
Gwefan : www.venuclub.com

Blue Sky Cafe
Ambassador Hall, 
Rear of 236 High St, 
Bangor 
LL57 1PA

Ffôn : 070 9330 1978
Gwefan : blueskybangor.co.uk

Caffi Gwynant
Bethania
Nantgwynant
Caernarfon
Gwynedd
LL55 4NL

Ffôn: 01766 890855
Ebost: info@cafesnowdon.co.uk
Gwefan: www.cafesnowdon.co.uk

 

 

 

Diddordeb yn stocio ein cynnyrch? Cysylltwch â ni ar post@pantdu.co.uk am wybodaeth pellach.


banner