Swyddi

 

Hoffem wahodd ceisiadau gan unigolion gyda diddordeb yn y byd bwyd a gwin i ymuno a’n tim clos a hapus.
I ymgeisio am y swydd, bydd angen cyflwyno ffurflen gais a CV.

Aelod o’r Tim Blaen Ty
Llawn Amser
pdf

Cogydd
Llawn Amser
pdf

Gweini
Tymhorol a penwythnosau
pdf

Ffurflen Gais
doc.

Gellir cyflwyno eich ffurflen gais a'r CV dros e-bost i post@pantdu.co.uk
neu postio i Pant Du, Ffordd y Sir, Penygroes, Caernarfon Gwynedd, LL54 6HE