Teithiau a Blasu

Banner Image

Tanysgrifiwch i'n rhestr e-bost | Subscribe to our mailing list

 

Ymweld â Pant Du

Cliciwch i ehangu

Noson Blasu Gwin

Cliciwch i ehangu

Taith Dywys a Blasu Cynnyrch

Cliciwch i ehangu

Mae'r winllan a'r berllan yn agored i bob tywydd, a gall y ddaear fod yn rhydd ac anwastad mewn mannau. Sicrhewch eich bod yn gwisgo'n briodol ar gyfer y tywydd ac yn gwisgo esgidiau priodol.

Rydym yn argymell cyfuno'ch taith gyda cinio neu de prynhawn yn Nhŷ Bwyta Pant Du. Siaradwch â'n tîm i drafod ymhellach ac archebu'ch lle.

Archebu
Ebost - post@pantdu.co.uk
Ffôn - 01286 881819/880806

 


Telerau ac Amodau 
ar gyfer “Noson Blasu Gwin”, “Ymweld â Pant Du”, Bwffe, Partion Preifat, Partion Nadolig

A deposit of £5.00 a head will be required to secure all bookings. Deposits are required 28 days before the event or at the time of booking.

The party organiser must collect the deposit for your party.

Payments can be made by BACS transfer, cash or card. This deposit will be deducted from the final bill amount.

Should you cancel a confirmed booking we are happy to refund the deposit if notified up to 28 days in advance.

Pant Du reserves the right to amend or alter these terms and conditions without prior notice.