ARCHEBU BWRDD

Oriau Agor Tŷ Bwyta 10:30 - 4:30.

Dim ond trwy archebu y gellir gwarantu bwrdd.

Bwrdd ar gael am uchafswm o 2 awr.

Dim ond am chwarter awr y byddwn yn cadw eich bwrdd ar ôl yr amser a drefnwyd.

Ni allwn dderbyn negeseuon ‘voicemail’ yn gofyn am archebu bwrdd. Dim ond pan fyddwch yn siarad ag aelod o’n tîm archebu y bydd archeb yn cael eu derbyn.

Er mwyn sicrhau eich bod yn mwynhau’ch ymweliad gofynnwn ichi arsylwi’r canlynol:

Arhoswch i aelod o’n tîm eich cyfarch.

Byddwn yn holi rhai manylion cyswllt, cyn mynd â chi at eich bwrdd.

Er nad oes unrhyw ofyniad cyfreithiol bellach i wisgo masg, rydym yn cynghori eich bod yn gwisgo un wrth gerdded trwy’r tŷ bwyta.

Mae prosesau glanhau ychwanegol ar waith er diogelwch pawb.

Bydd staff blaen tŷ yn gwisgo masgiau.

Defnyddiwch y peiriannau glanweithdra dwylo sydd ar gael.

Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau, siaradwch ag aelod o’r tîm.

Book a table

© 2021 Hawlfraint Pant Du. Gwefan gan Delwedd