ARCHEBU BWRDD

Ar gyfer archebu’r diwrnod hwnnw, bydd angen ffonio’r swyddfa - 01286 881819

Oriau Agor 10:30 - 4:30, 7 diwrnod yr wythnos.

Bwrdd ar gael am uchafswm o 2 awr.

Byddwn yn cysylltu â chi dros ebost i gadarnhau eich bwrdd. (Edrychwch yn y folder ‘junk’).

(Os ydych chi’n archebu bwrdd ar gyfer Te Prynhawn, plîs ysgrifennwch hynny yn y blwch ‘Neges’, gan nodi unrhyw anghenion diet. Gweinir o 2:30 Llun i Gwener; 3:00 Sadwrn a Sul).

AR GAU 15/05/21, 16/05/21

Yn ôl rhagolygon y tywydd mae’n gaddo glaw a gwynt mawr, mae’n wir ddrwg gennym, oherwydd rheolau diogelwch a lles ein cwsmeriaid bydd yn rhaid i ni gau. Ymddiheuriadau am yr anhwylustod, a diolch am eich dealltwriaeth.

 
 
 

© 2020 Hawlfraint Pant Du. Gwefan gan Delwedd