ARCHEBU BWRDD

Oriau Agor Tŷ Bwyta 10:00 - 4:30.

Dim ond trwy archebu y gellir gwarantu bwrdd.

Bwrdd i ddau o bobl ar gael am uchafswm o 1 awr a 30 munud.

Bwrdd i fwy na dau o bobl ar gael am uchafswm o 2 awr.

Dim ond am chwarter awr y byddwn yn cadw eich bwrdd ar ôl yr amser a drefnwyd.

Ni allwn dderbyn negeseuon ‘voicemail’ yn gofyn am archebu bwrdd. Dim ond pan fyddwch yn siarad ag aelod o’n tîm archebu y bydd archeb yn cael eu derbyn.

Er mwyn sicrhau eich bod yn mwynhau’ch ymweliad gofynnwn ichi arsylwi’r canlynol:

Arhoswch i aelod o’n tîm eich cyfarch.

Byddwn yn holi rhai manylion cyswllt, cyn mynd â chi at eich bwrdd.

Mae prosesau glanhau ychwanegol ar waith er diogelwch pawb.

Defnyddiwch y peiriannau glanweithdra dwylo sydd ar gael.

Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau, siaradwch ag aelod o’r tîm.

Book a table

© 2022 Hawlfraint Pant Du. Gwefan gan Delwedd