NOSON BLASU GWINOEDD Y BYD

Nid ydym yn cynnig y digwyddiad yma ar hyn o bryd, ymddiheuriadau am yr anhwylustod.


Noson o flasu gwinoedd o wledydd ledled y byd. Beth am drefnu noson hwyliog rhwng criw o ffrindiau. Mae’r noson ar gael i griw o 20 o bobl a mwy.

O dan arweiniad Richard Wyn Huws, perchennog Gwinllan Pant Du, cewch eich tywys drwy’r broses o sut i flasu a gwerthfawrogi gwin drwy’r dull “Blind Wine Tasting”.

Bydd 6 gwin gwahanol i’w blasu, a bydd caws a bisgedi, creision a chigoedd oer i gyd fynd gyda’ch profiad blasu.

£20.00 y pen

Opsiwn o swper i ddilyn, manylion llawn yn y poster yma

Cysylltwch i drefnu noson - post@pantdu.co.uk / 01286 881819.

Noson blasu gwin yn Pant Du
Boteli gwin yn Pant Du
Gwin gwyn yn Pant Du

© 2022 Hawlfraint Pant Du. Gwefan gan Delwedd