Swyddi

Mae Pant Du yn cynnig ystod eang o gyfleoedd i weithio o fewn y gwasanaeth bwyd a diod.

Os a diddordeb i ymuno a’n tîm clos a hapus anfonwch e-bost atom gyda’ch CV a Llythyr Clawr yn egluro pam yr hoffech chi weithio gyda ni. Cyflog yn dibynnu ar brofiad.

E-bost: post@pantdu.co.uk

Dwr Pant Du
Pant Du
coffi yn pant du
Caffi Pant Du
Sudd Afal Pant Du

Cysylltu


Pant Du

Ffordd Y Sir, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6HE

01286 881819 | post@pantdu.co.uk

© 2020 Hawlfraint Pant Du. Gwefan gan Delwedd