Eistedd allan, patio Ty Bwyta
Sudd afal yn Pant Du
hufen ia i gwn
Brownie Siocled yn Pant Du

ORIAU AGOR

- GWANWYN A HAF -

Nawr - Medi 19eg, 2022

10:00am - 4:30pm, 7 diwrnod yr wythnos.


HYDREF A GAEAF

Medi 26ain, 2022 - Mawrth, 2023

10:00am - 4:30pm, Mercher i Sul. (Ar gau Llun a Mawrth)


NADOLIG

Ar gau Rhagfyr 24eg, hyd at Ionawr y 10fed 2023.

Ail Agor ar Ionawr 11eg 2023.

Ty Bwyta | Bar

BWYDLEN - Cliciwch yma

Sgroliwch i lawr i ddarllen am De Prynhawn, Cinio Sul, Brecwast, a dathliadau yn Pant Du

Mae Tŷ Bwyta Pant Du ar lethrau un o ddyffrynnoedd harddaf Eryri - Dyffryn Nantlle. Mae yna ffenestri gwydr ar draws yr adeilad i fwynhau golygfeydd o’r winllan a’r berllan, a mynyddoedd trawiadol Eryri a thu hwnt.

Cewch ddewis gwych o brydau cartref poeth ac oer ar y fwydlen, yn ogystal â detholiad o brydau plant, a chacennau cartref blasus. Mae Pant Du yn falch o gefnogi cynhyrchwyr bwyd a diod lleol.

Yn ychwanegol at win, seidr, a sudd afal Pant Du mae dewis eang o ddiodydd meddal, neu lager drafft oer, dewis o gwrw lleol Cymreig, a gwinoedd safonol o bob cwr o’r byd.

Mae digon o fyrddau i eistedd tu mewn neu du allan ar y patio ac yn yr ardd. Lleoliad perffaith ar gyfer cymdeithasu a mwynhau mewn awyrgylch cynnes a chroesawgar.

Ardal Chwarae - Mae ardal chwarae allan i ddiddanu’r plant - Lluniau o’r Ardal Chwarae

Cŵn - Rydym yn croesawu cŵn tu allan ar y patio / gardd ar dennyn, (ddim tu mewn yr adeilad). Mae gennym hefyd Hufen Iâ yn arbennig ar gyfer cŵn.

Rydym yn argymell i archebu bwrdd o flaen llaw, rhag cael eich siomi.

TE PRYNHAWN

Beth am fwynhau Te Prynhawn gyda ffrind arbennig yn Pant Du.

Detholiad o frechdanau a baratowyd yn ffres, sgons cartref gyda hufen a jam, a detholiad o gacennau amrywiol.

Gweinir o :

2:30 Llun i Gwener

3:00 Sadwrn a Sul.

Rhaid archebu lle o flaen llaw, gadewch i ni wybod os oes gennych anghenion diet.*

Bwydlen yn newid yn dymhorol Bwydlen Te Prynhawn.

Dim problem darparu ar gyfer plant, gallwn gynnig Te Prynhawn Bach, mae’n cynnwys un math o frechdan (ham, caws neu jam) gyda chreision tedis, i bwdin mae dwy gacen fach a hufen ia. Holwch wrth archebu. Bwydlen Te Prynhawn i Blant

Os hoffech roi rhodd i ffrind neu aelod o’r teulu rydym yn cynnig Tocyn Rhodd ar gyfer y Tê Prynhawn yma.

*Rydym yn paratoi’r cynhyrchion yn ffres yn y bore. Os bydd yn rhaid i chi ganslo, bydd angen gadael i ni wybod 24 awr o flaen llaw os gwelwch yn dda. Os nad ydych yn ein ffonio i’n hysbysu 24 awr cyn eich archeb byddwn yn codi yn llawn. Diolch am eich dealltwriaeth.

CINIO SUL

Rydym yn ymfalchïo mewn defnyddio cynhwysion ffres, a chig o’r ansawdd flaenaf gan Gigydd Wavells yn Llanrug, ynghyd â gwasanaeth anffurfiol cyfeillgar.

Bwydlen Cinio Sul

Dyddiau Sul dros yr Haf - Ni fyddwn yn gweini Cinio Sul rhwng 24/07/22 - 04/09/22. Y fwydlen ddyddiol fydd ar gael.

BRECWAST

Rydym yn cynnig Brecwast Cymreig Llawn ar ddyddiau Gwener, Sadwrn a Sul, 10:00 hyd at 11:30.

Bydd angen archebu bwrdd er mwyn sicrhau eich archeb (yn enwedig ar foreuau Sul, oherwydd prysurdeb y Cinio Sul).

O frecwast llawn, i frecwast llysieuol, bynsen gyrains, bîns ar dost, mae rhywbeth at ddant pawb.

Bwydlen Brecwast.

CACENNAU

Rydym yn paratoi amryw o gacennau yn ffres bob bore, os ydych chi’n cynnal dathliad yn Pant Du, mae posib archebu un o’n cacennau ar gyfer eich dathliad. Dyma restr o’r blasau gwahanol y gellir eu harchebu - Cacennau Pant Du.

Os ydych am ddŵad â chacen eich hunain i mewn ar gyfer dathliad yn ystod yr oriau’r Tŷ Bwyta, bydd ffi ‘cakeage’ - Polisi ‘Cakeage’.

DATHLIAD

Mae croeso i chi gynnal dathliad yn ystod oriau agor y Tŷ Bwyta, ond mae’n rhaid i ni gysidro cwsmeriaid eraill o fewn yr ystafell ac oherwydd hyn mae gennym - Delerau Partion / Dathliadau .

TELERAU AC AMODAU

Telerau ac Amodau Blaendal


Mwy luniau o’r Tŷ Bwyta a’r bwydydd i’w gweld yn y Galeri.

Ein Cafe a Bar yn Pant Du
cacen lemon
Cacen Siocled
Tu allan i Pant Du
Paned dda yn Pant Du
Tu mewn i'r caffi yn Pant Du
Cwn yn cael eistedd tu allan

Cysylltu


Pant Du

Ffordd Y Sir, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6HE

01286 881819 | post@pantdu.co.uk

© 2022 Hawlfraint Pant Du. Gwefan gan Delwedd