PANT DU

Tu allan i Pant Du
Pant Du

COVID-19

Yn dilyn datganiad Llywodraeth Cymru, mae’n drist gennym gyhoeddi y bydd Tŷ Bwyta Pant Du yn cau am 4:30pm ddydd Gwener 23 o Hydref, hyd at ddydd Llun y 9fed o Dachwedd.

Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth dros yr wythnosau anodd diwethaf.

Cadwch yn saff 🌈 edrychwn ymlaen at eich gweld fis Tachwedd.

Mae ein Siop ar Lein yn parhau i fod ar agor.


Croeso i Pant Du

Gwinllan a Pherllan Pant Du wedi ei lleoli ar lethrau Dyffryn Nantlle, Eryri.

Sefydlwyd y busnes yn 2007. Mae’r busnes teuluol yn cynnwys Ty Bwyta a siop fechan ar y safle.

Gyda golygfeydd arbennig o’r Wyddfa a’i chriw a golygfeydd panoramig o’r môr, mae Pant Du yn leoliad delfrydol i fwynhau harddwch naturiol Eryri.


Cael y cynigion a digwyddiadau diweddaraf


Enwau Cyntaf
Cyfenw
Ebost
   

Cysylltu


Pant Du

Ffordd Y Sir, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6HE

01286 881819 | post@pantdu.co.uk


Instagram | @pantdu

© 2020 Hawlfraint Pant Du. Gwefan gan Delwedd