| So glad we visiteD

"We had booked the £10 per person tour inc tasting and were very impressed by the high quality of the cider and also the wine. The owner Richard really made us feel welcome & we found the story of Pant Du absolutely fascinating."

Taith dywys

Dewch am daith o amgylch y winllan a’r berllan, rydym wrth ein bodd yn rhannu hanes Pant Du.

Dyma’r ffordd i gael gwybod am ein hanes a dysgu am yr amrywiaeth o goed afalau a’r gwinwydd sydd wedi eu plannu ar lethrau Pant Du.

Mwynhewch olygfeydd o’r gwinwydd a’r berllan o’ch blaen, yn ogystal â’r mynyddoedd a’r tirwedd hardd o gwmpas y dyffryn o’ch cwmpas.

Taith yn cynnwys:
  • Ymgynnull yn Nhy Bwyta Pant Du er mwyn cychwyn y daith gyda Richard - perchennog Pant Du
  • Cerdded i’r berllan, ble cewch eich addysgu am yr amrywiol goed afalau sydd wedi ei phlannu.
  • Ymlaen i’r winllan, ble cewch yr hanes a’r sialensiau sydd ynghlwm a phlannu gwinllan yng Ngogledd Cymru.
  • Y ffynnon ddwr, cyfle i flasu dwr ffynnon Pant Du - 80 metr o grombil creigiau Cyn-gambriaidd sydd dros 500 miliwn o flynyddoedd oed.
  • Samplu’r cynnyrch yn Nhy Bwyta a Bar Pant Du.

Mae’n hyfryd croesawu ymwelwyr yma o bob cwr o’r byd.

Gwybodaeth am y teithiau
  • Cost: £10 oedolion
  • Hyd: tua 60 munud
  • Bwcio ymlaen llaw: hanfodol. E-bostiwch post@pantdu.co.uk neu ffonio 01286 881819
  • Ar gael yn ystod oriau agor Ty Bwyta - 10:30 i 16:30

Mae'r winllan a'r berllan yn agored i bob tywydd, a gall y ddaear fod yn rhydd ac anwastad mewn mannau. Rydym yn argymell eich bod yn gwisgo'n briodol ar gyfer y tywydd ac yn gwisgo esgidiau priodol.

Beth am gyfuno’r daith dywys gyda chinio ysgafn neu de prynhawn yn Nhy Bwyta Pant Du. Siaradwch â'n tîm i drafod ymhellach ac archebu'ch lle.

Cysylltu


Pant Du

Ffordd Y Sir, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6HE
(01286) 881819 | post@pantdu.co.uk

© 2019 Hawlfraint Pant Du. Gwefan gan Delwedd