AGORED DRWY’R FLWYDDYN
10:30 – 16:30 | 7 DIWRNOD

(Nadolig: Wedi cau Rhagfyr 24ain - 7fed Ionawr)

Ty Bwyta | Bar

Mae Tŷ Bwyta Pant Du ar lethrau un o ddyffrynnoedd harddaf Eryri - Dyffryn Nantlle. Mae yna ffenestri gwydr ar draws yr adeilad i fwynhau golygfeydd o’r winllan a’r berllan, a mynyddoedd trawiadol Eryri a thu hwnt.

Cewch ddewis gwych o brydau cartref poeth ac oer ar y fwydlen, yn ogystal â detholiad o brydau plant, a chacennau cartref blasus. Mae Pant Du yn falch o gefnogi cynhyrchwyr bwyd a diod lleol.

Yn ychwanegol at win, seidr, a sudd afal Pant Du mae dewis eang o ddiodydd meddal, neu lager drafft oer, dewis o gwrw lleol Cymreig, a gwinoedd safonol o bob cwr o’r byd.

Mae digon o fyrddau i eistedd tu mewn neu du allan ar y patio ac yn yr ardd. Lleoliad perffaith ar gyfer cymdeithasu a mwynhau mewn awyrgylch cynnes a chroesawgar.

Bwydlen - cliciwch yma

TE PRYNHAWN

Beth am fwynhau Te Prynhawn gyda ffrind arbennig yn Pant Du.

Detholiad o frechdanau a baratowyd yn ffres, sgons jam a hufen cartref a detholiad o gacennau. Wedi'i weini 2.30pm - 4.30pm Llun i Sadwrn. Rhaid archebu lle o flaen llaw.

Bwydlen Te Prynhawn Nadolig - cliciwch yma
(Bwydlen yn newid yn dymhorol)

Os hoffech roi rhodd i ffrind neu aelod o'r teulu rydym yn cynnig Tocyn Rhodd ar gyfer y Tê Prynhawn:

Toggle Menu
CINIO SUL

Gweinir Cinio Dydd Sul rhwng 12:30 a 2:30.

Rydym yn ymfalchïo mewn defnyddio cynhwysion ffres, a chig o'r ansawdd flaenaf gan Gigydd Wavells yn Llanrug, ynghyd â gwasanaeth anffurfiol cyfeillgar.

Cymerwch olwg ar ein bwydlen - cliciwch yma

Mae'r Cinio Dydd Sul yn ddigwyddiad prysur, ffoniwch ni ar 01286 881819 i gadw bwrdd.

BRECWAST

Gweinir Brecwast ar ddyddiau Gwener, Sadwrn a Sul rhwng 10:30 and 11:45.
O frecwast llawn, i frecwast llysieuol, granola, iogwrt a ffrwythau, mae rhywbeth at ddant pawb.

ACHLYSUR

Mae gennym ddwy ystafell, gall y caffi bach ddal hyd at 25 o westeion, a gall y Ty Bwyta a’r Bar ddal hyd at 80 o westeion, leoliad perffaith ar gyfer achlysur arbennig, bedydd neu gawod babi.

Rydym yn cynnig bwydleni Bwffe, Prydau Ysgafn a Phrydau Tri Chwrs.

Bwydlen Bwffe - cliciwch yma
Bwydlen Tri Chwrs - cliciwch yma

NADOLIG

Bwydlen Dydd - cliciwch yma
Bwydlen Nos - cliciwch yma

Cysylltu


Pant Du

Ffordd Y Sir, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6HE
(01286) 881819 | post@pantdu.co.uk

© 2019 Hawlfraint Pant Du. Gwefan gan Delwedd